Bernsen, A. S., Langøy, A. og Eilifsen, M. (2021) «Iscenesettelse av barnehagens lekemiljø – fra nye erfaringer til eksperimenterende og utforskende praksis», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 70. doi: 10.23865/ntpk.v7.2706.