Willbergh, I. (2016) «Bringing teaching back in: The Norwegian NOU The school of the future in light of the Allgemeine Didaktik theory of Wolfgang Klafki», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(3). doi: 10.17585/ntpk.v2.268.