Eriksen, K. G. (2021) «Mot utvidede forståelser av rasialisering og rasisme i skolen», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 70. doi: 10.23865/ntpk.v7.2445.