Anker, T. og Lenz, C. (2021) «Lærerens makt og avmakt i et flerkulturelt klasserom – en analyse av lærerstudenters profesjonsetiske forståelse», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 70. doi: 10.23865/ntpk.v7.2358.