Björkman, L., Bromseth, J. og Hill, H. (2021) «Normkritisk pedagogik – framväxten och utvecklingen av ett nytt begrepp i den svenska utbildningskontexten», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. doi: 10.23865/ntpk.v7.2314.