Hagen, F. S. (2021) ┬źNorske elevers konseptualisering av rasismebegrepet ┬╗, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 70. doi: 10.23865/ntpk.v7.2269.