Uthus, M. (2020) «Folkehelse og livsmestring i skolen. Hva sier elever om erfaringer med å bestemme selv i læringsaktiviteter? En kvalitativ intervjustudie», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 60. doi: 10.23865/ntpk.v6.2242.