Spernes, K. (2021) «Lærerstudenters bevisstgjøring av sammenhengen mellom begrepsbruk og oppfattet annerledeshet», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. doi: 10.23865/ntpk.v7.2204.