Myrebøe, T. (2021) «Nedsettende – og innafor? Læreres erfaringer med elevers bruk av stereotypier og fordomsuttrykk i klasserommet», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 70. doi: 10.23865/ntpk.v7.2141.