Riese, H. og Harlap, Y. (2021) «Utdanning, rasialisering og tilhørighetens grenser», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. doi: 10.23865/ntpk.v7.2048.