Hoff-Jenssen, R., Bjerke, M. O. og Afdal, H. W. (2020) «Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver », Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 6. doi: 10.23865/ntpk.v6.2030.