Bjerklund, M. og Åmot, I. (2020) «Livsmestring i den samiske barnehagen», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 60. doi: 10.23865/ntpk.v6.1931.