Stabel, A. M. og Holm, H. (2019) «Steinerpedagogikk», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 50. doi: 10.23865/ntpk.v5.1851.