Trippestad, T. A. (2019) «Politikerløftet - den nødvendige debatten», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 50. doi: 10.23865/ntpk.v5.1850.