Lindholm, M. (2019) «Å lære å tenke», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 5. doi: 10.23865/ntpk.v5.1643.