Christensen, G. (2020) «Grupper i pædagogikken: fra indbyrdes undervisning til progressive tiltag og Cooperative Learning», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 60. doi: 10.23865/ntpk.v6.1635.