Løhre, A., Moen, E., Etnan, R., Andersen, M. og Uthus, M. (2016) «Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(1). doi: 10.17585/ntpk.v2.163.