Knutsen, B. (2016) «Høytpresterende elevers opplevelse av naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper på ungdomstrinnet», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(1). doi: 10.17585/ntpk.v2.162.