Nordtug, B. og Steinnes, J. (2020) «‘DU SKAL IKKE MOBBE’. En psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing?», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 6. doi: 10.23865/ntpk.v6.1580.