Melby-Lervåg, M. (2019) «Dybdelæring: En ny utdanningsfarsott?», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 50. doi: 10.23865/ntpk.v5.1534.