Wicklund, B., Larsen, A. S. og Vikbrant, G. (2016) «Lærerstudenten som leser – en undersøkelse av litterære erfaringer hos en gruppe norske og svenske lærerstudenter», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(1). doi: 10.17585/ntpk.v2.149.