Christensen, J. K., Berliner, P. og Jakobsen, I. S. (2019) «ResiliensforstÄelser i skoleverdenen», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 50. doi: 10.23865/ntpk.v5.1485.