Stene, M. (2019) «I klangen av skolefellesskapet: om musikk og månedsfesten i Steinerskolen», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 50. doi: 10.23865/ntpk.v5.1475.