van den Tillaar, R., Rangul, V. og Lagestad, P. (2016) «Effekten av økt fysisk aktivitet i skolen», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(1). doi: 10.17585/ntpk.v2.147.