Kolmos, M. (2019) «Kontemplative aktiviteter i skolen i et resonanspædagogisk perspektiv», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 50. doi: 10.23865/ntpk.v5.1429.