Uthus, M. (2020) «‘Det har sine omkostninger’. Spesialpedagogens trivsel og belastninger i arbeidet i en inkluderende skole: En intervjustudie.», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 60. doi: 10.23865/ntpk.v6.1406.