Bergnehr, D. (2019) «Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap – en begreppsdiskussion», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 50. doi: 10.23865/ntpk.v5.1373.