Bjelland, C. og Haugsgjerd, A. J. (2019) «Vårt doble dilemma – luper og speil i arbeid med refleksjon i lærerutdanningen », Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 50. doi: 10.23865/ntpk.v5.1296.