Andreadakis, Z. (2019) «An essay on the American wannabes and the Norwegian quality debate», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 40. doi: 10.23865/ntpk.v4.1276.