Haug, P. (2015) «Spesialundervisning og ordinær opplæring», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 10. doi: 10.17585/ntpk.v1.121.