Østerud, S. (2016) «Hva kan norsk skole lære av PISA-vinneren Finland?», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(2). doi: 10.17585/ntpk.v2.119.