Ludvigsson, A. og Falkner, C. (2019) «Fritidshem - ett gränsland i utbildningslandskapet», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 50. doi: 10.23865/ntpk.v5.1181.