Haugset, A. S. (2016) «Åpne barnehager som rekrutteringsarena for ordinær barnehage», Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(1). doi: 10.17585/ntpk.v2.109.