Tangen, Truls, Anders Aasgaard Madsen, og Audhild Løhre. 2018. «Pedagogikkfagets Kraft for lærerstudenter I Profesjonsutdanningen». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 4 (mai). https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.892.