Sundsdal, Einar, og Maria Øksnes. 2015. «Til Forsvar for Barns Spontane Lek». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 1 (april). https://doi.org/10.17585/ntpk.v1.89.