Lund, Anne Bonnevie. 2018. «En Studie Av læreres forståelse Av Mangfoldsbegrepet». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 4 (juni). https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.608.