Wistrøm, Øyvind, og Janne Madsen. 2018. «Democracy and Science: Two Sides of the Same Coin?». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 4 (mai). https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.559.