Faldet, Ann-Cathrin, Hege Merete Somby, Peder Haug, og Lotte Hedegaard Sørensen. 2022. «Leder: Inkluderende Utdanning Og Oppvekstmiljø». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (august). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3955.