Løvlie, Lars. 2022. «Akademisk Dygd Og Politikkens fravær». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (februar). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3755.