Lindholm, Markus. 2022. «Tenkning Som møteplass Mellom Taushet Og Tale». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (juni). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3720.