Kulbrandstad, Lise Iversen, og Per Ivar Kvammen. 2022. «Læreroppfatninger Om språkstøttende Fagundervisning I språklig Heterogene Klasser. En Kasusstudie». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (april). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3666.