Torjussen, Lars Petter. 2021. «Interessant Og Tankevekkende Om Nysgjerrighetens kår I Dagens Samfunn». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 7 (november). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3543.