Amundsen, Marie-Lisbet, Anne Kielland, og Geir Møller. 2022. «School Refusal and School-Related Differences Among Students With and Without Diagnosis». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (februar). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3514.