Vesterdal, Knut. 2022. «‘De Må våkne litt!’ Lærerperspektiver På Global læring I Den videregående Skolen». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (februar). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3490.