Faldet, Ann-Catrin, Hege Knudsmoen, og Kari Nes. 2022. «Inkluderingsbegrepet under Utvikling? En Analyse Av De Norske læreplanverkene L97, LK06 Og LK20». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (august). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3434.