Evju, Kristin, og Torjer Andreas Olsen. 2022. «Undervisning Om Samiske Temaer I Skolen – Betydninga Av Kompetanse Og Urfolksperspektiv for En Inkluderende Praksis». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (august). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3433.