Hausstatter, Rune, og Øyvind Snipstad. 2022. «Om Empiriske nivåer I Forskning På Inkludering». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (august). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3414.