Danielsen, Fredrik. 2022. Ā«Skolelivskvalitet under Implementering Av Samundervisning Og IPad. En Longitudinell Casestudie Av Erfaringene Til Elever Med SpesialundervisningĀ». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (august). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3403.