Hermstad, Ingrid Holmedahl, Jørgen Smedsrud, og Ingunn Dahler Hybertsen. 2022. «Forståelser Av De sårbare Elevene under Koronapandemien: Fra Inkluderende Praksis I Klasserom Til Mulighetsrom?». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (august). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3386.