Boström, Lena, Helene Elvstrand, og Monica Orwehag. 2021. «In Search of Didactics in School-Age Educare Centres: To Conceptualize What Exists But Has Not Yet Been Found». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (desember). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3335.